הידעת?

  • מספר חברות הסגל בטכניון עמד בשנת תשע"ז על 90 חברות סגל, בכלל הפקולטות.
  • חברות הסגל הללו מהוות 16.6% מכלל חברי הסגל בטכניון.
  • בשנת 2016 הצטרפו לטכניון שלוש חברות סגל חדשות.
  • בפקולטה למתמטיקה יש, עדיין, חברת סגל אחת בלבד.