הידעת?

    • בשנת 1924 נפתחה הכיתה הראשונה בטכניון, בה עמד אחוז הנשים בטכניון על: 6%: אישה אחת מתוך 17 סטודנטים.
    • בעשור האחרון גדל מאוד שיעור הסטודנטיות ובשנת תשפ"ב הגיע לשיא של כל הזמנים: 41% בתואר הראשון, 38% בתואר השני ו-44% בתואר השלישי.
    • מספר חברות הסגל בטכניון עמד בשנת תשפ"ב על 119 חברות סגל, בכלל הפקולטות, נכון לשנת תשפ"ב, חברות הסגל מהוות 20.4% מכלל חברי הסגל בטכניון (עלייה של 3.8% בארבע השנים האחרונות).
    • בשנת תשפ"ב כיהנו 7 דיקניות בטכניון.
    • מצורף דוח שנתי בעברית תשפ"ג 2023