הידעת?

  • בשנת 1924 נפתחה הכיתה הראשונה בטכניון, בה עמד אחוז הנשים בטכניון על: 6%: אישה אחת מתוך 17 סטודנטים.
  • בעשור האחרון גדל מאוד שיעור הסטודנטיות לתואר ראשון והשנה הגיע לשיא של כל הזמנים: 40%.
  • ביוני 2018, הוענק תואר PhD ל – 216 בוגרים, 43% מהם – נשים.
  • מספר חברות הסגל בטכניון עמד בשנת תשע"ז על 90 חברות סגל, בכלל הפקולטות.
  • חברות הסגל הללו מהוות 16.6% מכלל חברי הסגל בטכניון.
  • כיום מכהנות 5 דיקניות בטכניון.
  • דו"ח שנתי תמציתי: נשים וגברים בטכניון: סטודנטים וחברי סגל 2018 – קישור