איפה?

בניין מאייר, אודיטוריום 1003

למי?

סטודנטיות מתארים: ראשון, שני ושלישי אשר נרתמו לקידום נשים במדע והנדסה בטכניון

מתי?

28.3.18 בשעה 12:30

מטרה

פגישת נציגות כל הפקולטות מכל התארים בנושאי קידום נשים במדע והנדסה בפקולטות השונות