"טוב להעז, ולהעז יותר, להיכנס לעולמות לא ידועים, ומשם הלאה, למקומות שקוראים לך".

לימודים:
B.Arch, Technion
בנוסף לתואר ראשון B.Arch, אני בעלת תואר שני M.Sc, ותואר שלישי Ph.D
הדרגה שלי היא פרופסור מן המניין, והייתי דיקנית הפקולטה.

איך הגעתי ללמוד את התואר הראשון שלי?
ראיתי בארכיטקטורה תחום יצירתי המשלב עיצוב, גישות הומניסטיות ומדעיות. השילוב הזה תאם את תחומי העניין שלי.
את התואר השלישי עשיתי בנושא ״לקראת תיאוריה של הידע בארכיטקטורה״. כתבתי את המחקר בטכניון, לאחר לימודי השלמה בפילוסופיה באוניברסיטת חיפה.

כיצד הגעתי לבחירת נושא המחקר שלי?
עם הזמן הבנתי שאני מעוניינת בשאלות הניתנות להגדרה כפילוסופיה של הארכיטקטורה, שאלות שאין להן תשובה ברובד האמפירי או הפורמלי של התחום. מתוכן בחרתי להקדיש את מחקרי לידע אדריכלי.

מהו התחום המרכזי שבו עוסק המחקר שלי היום ומה מרתק בו?
פנומנולוגיה של הארכיטקטורה.
בתחום זה חוקרים את ההתנסות היום-יומית בסביבה מעשה ידי האדם ואת משמעותה. המחקר הפנומנולוגי חושף רבדים שאנו נוטים לא לראות, עקב כניסה לשגרת עשייה ושימוש במונחים בנאליים, המכסים את הייחודי בהכללה.

מדוע בחרתי לעסוק במחקר?
כולנו עוסקים במחקר פנומנולוגי במידה זו או אחרת. אני בחרתי להעמיק, כיוון שלהבנתי זהו המחקר החשוב ביותר לעוסקים בארכיטקטורה.

תוצאת מחקר אחד, שאני מאד גאה בה:
יחד עם סטודנט מחקר שהנחיתי, עבדתי בשנים האחרונות על נושא תפיסת המרחב ע״י מתעוורים. עסקנו בדימוי המרחב ומשמעותו, מעבר לשאלות הנגישות, שהן מאוד חשובות ומעשיות, אך אינן מבהירות מהו המרחב עבור מי שהולכים ומאבדים את תפיסתו באמצעות הראייה.

אחד המהלכים המשמעותיים עבורי היה היציאה מתוך מרחב העשייה והשיח האדריכליים אל הפילוסופיה. החיבור בין שני התחומים, אפשר לי פרספקטיבה רחבה יותר על הארכיטקטורה ויחסיה ההקשריים.

קצת יותר אישי
אני אימא לילדים וסבתא לנכדות.

מתעניינת בהכרות עם תרבויות אחרות וזמנים אחרים, בארצות אחרות וכאן, ממש מתחת לאף.

מהו המסר שלך לבנות המתלבטות אם ללמוד מקצוע הנדסי/מדעי?

טוב להעז, ולהעז יותר, להיכנס לעולמות לא ידועים, ומשם הלאה, למקומות שקוראים לך.

יש לכן שאלות אלי?